Films en Streaming Gratuit

Ji jie hao (2007) Streaming

Regarder Ji jie hao (2007) Streaming YouWatch

Note: 7.3

Genre: Action, Biographie, Drame, Histoire, Guerre

Pays: Hong Kong, Chine

Année: 2007

Durée: 2h 4min

Réalisateur: Xiaogang Feng

Acteurs: Hanyu Zhang, Chao Deng, Wenkang Yuan, Yan Tang, Fan Liao, Baoqiang Wang, Jun Hu, Quan Ren, Ming Hu, Naiwen Li, Heng Fu, Wu Hongwu, Ye Peng, Shaokang Zhao, Chen Li, ...

Autres titres:

Ji jie hao Hong Kong
A Honra dos Heróis Portugal
A kürt hangja Hungary
Assembly International
Heroes of War - Assembly Germany
Synelefsi Greece